Manažérstvo kvality patrí do verejnej správy!

Každým mesiacom sú naše partnerské organizácie a spolupracujúce subjekty v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy bližšie k naplneniu nášho spoločného cieľa.

Tým je, aby sa zvýšila miera tých organizácií verejnej správy, ktoré si pre zlepšovanie svojich procesov a služieb vybrali niektorý z modelov komplexného manažérstva kvality alebo systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, resp. tých organizácií, ktoré sa rozhodli zvýšiť svoju transparentnosť prostredníctvom systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001.

Z celkového počtu implementácií 41 je úspešne ukončených 22. Je to spoločné úsilie a chuť zástupcov jednotlivých partnerských organizácií a spolupracujúcich subjektov zlepšovať sa v prospech občanov/zákazníkov.

Ak ste organizácia, ktorá má záujem posunúť sa vpred, kontaktujte nás. Zamestnanci CAF centra Vám radi poradia ako na to.