Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 - postup, rady a skúsenosti (online seminár)

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity

  • ako začať - GAP analýza systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016
  • zostavenie Akčného plánu a implementačného tímu
  • základné kroky implementácie SMPK podľa normy ISO 37001:2016
  • najčastejšie chyby a problémy pri implementácii SMPK a ako ich riešiť

Typ vzdelávacej aktivity

seminár

Cieľová skupina

ministerstvá, OÚOŠS (osobné úrady)

Školiteľ

Ing. Vladimíra Duníková

Kapacita

150

Čas

09:00 - 11:30

Termín

13.06.2024

Miesto konania

ONLINE - UNMS, Štefanovičova 3, Bratislava


Registrácia na vzdelávaciu aktivitu

Pre prihlásenie na vzdelávaciu aktivitu prosíme vyplniť registračné údaje a svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej prihlásky v systéme.

Údaje o Vašej organizácií

Údaje o účastníkoch

Účastník podujatia:

Pridať účastníka