Kompetentnosti metodika modelu CAF/manažéra kvality (online seminár)

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity

  • zodpovednosť metodika v priebehu implementačného cyklu
  • deľba práce a komunikácia v implementačnom tíme a v organizácii
  • kompetentnosť a ich využitie v priebehu implementačného cyklu

Typ vzdelávacej aktivity

seminár

Cieľová skupina

budúci manažéri kvality, metodici modelu CAF, vedúci zamestnanci uvažujúci nad zavedením manažérstva kvality

Školiteľ

Ing. Milan Šesták

Kapacita

100

Čas

10:00 - 13:00

Termín

20.06.2024

Miesto konania

ONLINE - UNMS, Štefanovičova 3, Bratislava


Registrácia na vzdelávaciu aktivitu

Pre prihlásenie na vzdelávaciu aktivitu prosíme vyplniť registračné údaje a svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej prihlásky v systéme.

Údaje o Vašej organizácií

Údaje o účastníkoch

Účastník podujatia:

Pridať účastníka