Prečo procesné riadenie a ako na jeho zavedenie - prínosy, postup a odporúčania (online seminár)

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity

  • procesné riadenie, čo to je, pojmy, formy prezentácie a popisu
  • ako mapovať procesy
  • výstupy a prínosy mapovania procesov

Typ vzdelávacej aktivity

seminár

Cieľová skupina

manažéri kvality, metodici modelu CAF, vedúci zamestnanci uvažujúci nad zavedením procesného riadenia

Školiteľ

Ing. Milan Šesták

Kapacita

100

Čas

10:00 - 13:00

Termín

21.06.2024

Miesto konania

ONLINE - UNMS, Štefanovičova 3, Bratislava


Registrácia na vzdelávaciu aktivitu

Pre prihlásenie na vzdelávaciu aktivitu prosíme vyplniť registračné údaje a svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej prihlásky v systéme.

Údaje o Vašej organizácií

Údaje o účastníkoch

Účastník podujatia:

Pridať účastníka