100. organizácia zaregistrovaná v Slovenskej databáze používateľov modelu CAF

Hovorí sa, že knihy sú najtichším a najstálejším priateľom, a naše knižnice sú plné takýchto priateľov. Prečo píšeme o knižnici? Pretože Slovenská národná knižnica sa stala v poradí 100. organizáciou zaregistrovanou v Slovenskej databáze používateľov modelu CAF.

Ilustračný obrázok

 

Databáza bola oficiálne spustená v auguste 2022, odkedy môžu do nej vykonať registráciu všetky organizácie verejnej správy, ktoré implementovali európsky model zlepšovania – model CAF. V databáze nájdete aj také organizácie, ktoré vykonali samohodnotenie podľa modelu CAF v minulosti, tie boli do databázy priradené na základe dostupných údajov ÚNMS SR. 

Teší nás pribúdajúci počet používateľov modelu CAF, najmä v posledných rokoch. Od roku 2020 pribudlo do komunity používateľov modelu CAF 36 organizácií. 

Slovenskú databázu používateľov modelu CAF nájdete na webovom sídle CAF centra.