Databázu dobrej praxe pri implementácii modelu CAF sme pre Vás pripravili na základe našich skúseností a skúseností mnohých ďalších organizácií, ktoré model CAF implementovali. Pripravená je pre Vás v dvoch oblastiach – podľa kritérií modelu CAF a desiatich krokov jeho implementácie. Nájdete v nich rôzne príklady ako organizácie uchopili kritériá modelu CAF alebo aké aktivity v rámci nich uskutočňujú. To isté platí aj v oblasti jednotlivých krokov implementácie, kde môžete nájsť rôzne príklady prístupu organizácií k plánovaniu implementácie, vytvoreniu CAF tímu, ku komunikácii so svojimi zainteresovanými stranami a mnohé ďalšie.

Ako vyhľadávať v databáze dobrej praxe?

Vpravo zadajte v Hlavnej kategórii, či chcete vyhľadávať podľa kritérií modelu CAF alebo podľa jednotlivých krokov implementácie modelu CAF. Následne v Podkategórii zadajte príslušné kritérium alebo krok implementácie a dobrá prax sa vám zobrazí.


Vyhľadávanie

Hlavná kategória
Podkategória