ÚNMS SR vyhlásil 19. ročník súťaže Top manažéri kvality. Do súťaže môžu manažérov kvality alebo osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality prihlásiť organizácie súkromného, aj verejného sektora.

Do Slovenskej databázy používateľov modelu CAF pribudla stá organizácia. O ktorú organizáciu sa jedná sa dozviete v príspevku.

Ministerstvo kultúry SR je ďalšou organizáciou, ktorá prešla úspešným obhájením titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Druhý implementačný cyklus začalo MK SR v roku 2022.

Ďalšou organizáciou, ktorá získala titul Efektívny používateľ modelu CAF je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, ktorý začal s implementáciou modelu CAF v marci 2023.

ÚNMS SR zorganizoval ako koordinátor štátnej politiky kvality a ako národný korešpondent modelu CAF dňa 23. mája 2024 online Konferenciu k procesu zlepšovania, ktorá bola určená pre používateľov modelu CAF, ako aj pre všetkých, ktorí sa o kvalitu a zlepšovanie zaujímajú.

Pozývame Vás na konferenciu k procesu zlepšovania, ktorú organizuje ÚNMS SR. Konferencia sa uskutoční dňa 23. mája 2024 prostredníctvom online platformy MS Teams. Program konferencie nájdete v príspevku.

Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky.

ÚNMS SR ako národný korešpondent modelu CAF, ktorý je zodpovedný za jeho rozvoj a šírenie na Slovensku začína druhý implementačný cyklus tohto európskeho nástroja na zlepšovanie organizácií verejnej správy.

Dňa 20.03.2024 sa v Maastrichte uskutočnilo stretnutie národných korešpondentov modelu CAF. Po prvý krát bolo stretnutie spojené s odovzdávaním cien európskeho verejného sektora EPSA Award 2023 – 24.

ÚNMS SR zorganizoval workshop na výmenu skúseností v oblasti riadenia ľudských zdrojov pre zástupcov osobných úradov a kvalitárov z ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

CAF centrum Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR hľadá nových spolupracovníkov - školiteľov, ktorí by mali záujem spolu s nami zvyšovať povedomie o manažérstve kvality vo verejnej správe.

V rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky absolvovala sekcia verejnej správy druhý implementačný cyklus modelu CAF a úspešne obhájila titul Efektívny používateľ modelu CAF.