Ďalšia organizácia, ktorá za podpory CAF centra úspešne implementovala model CAF je Environmentálny fond. Po absolvovaní hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF získala titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Prinášame Vám informácie o aktivitách, ktoré prebehli v mesiaci október u partnerov národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

ÚNMS SR vydal odbornú metodiku Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Bližšie informácie o metodike nájdete v príspevku.

Minister školstva si prebral od predsedníčky ÚNMS SR titul Efektívny používateľ modelu CAF. MŠVVŠ SR je tak ďalším z partnerov národného projektu ÚNMS SR, ktorý úspešne zvládol implementáciu modelu CAF.

8. novembra 2022 sa konalo odovzdávanie ocenení v rámci Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022 a ďalších súťaží v oblasti kvality vyhlasovaných ÚNMS SR.

Ako vedľa seba fungujú systém manažérstva kvality a model CAF, s ktorou implementáciou začať a mnoho ďalších informácií sa dozviete v rozhovore s garantkou a manažérom kvality/metodikom modelu CAF ÚNMS SR.

Ďalším partnerom implementačnej časti národného projektu ÚNMS SR, ktorý získal titul Efektívny používateľ modelu CAF je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Prinášame Vám aktuálne informácie o aktivitách partnerov národného projektu ÚNMS SR v rámci implementácie manažérstva kvality za mesiac september.

Správa štátnych hmotných rezerv SR získala titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul si z rúk predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej, prebral predseda SŠHR SR, Ján Rudolf.

ÚNMS SR zrealizoval dňa 27. septembra 2022 sedemnásty ročník konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Bližšie informácie o nej nájdete v tomto príspevku.

Ďalšie dve mestá úspešne implementovali model CAF a získali titul Efektívny používateľ modelu CAF. Sú nimi mesto Žilina a Liptovský Mikuláš.

Mesto Šaľa po úspešnej implementácii modelu CAF získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul si z rúk predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej prevzal primátor, Jozef Belický.