CAF centrum na tejto stránke priebežne zverejňuje aktuálne vyhlásené vzdelávacie aktivity. Prihlásiť sa na ne je možné prostredníctvom online prihlášky. Pre bližšie informácie ohľadom vzdelávacích aktivít nás kontaktujte na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk.


Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

  • charakter a vlastnosti autentického lídra, ich demonštrácia a budovanie dôvery s okolím, ako inšpirovať ľudí k tomu, aby spoločne pracovali na zmysluplných cieľoch organizácie,
  • kvalita a efektivita interných procesov, kto sú naši hodnotitelia, ako komunikovať výsledky a manažment vzťahov,
  • proaktívne zdieľanie informácií a budovanie transparentnosti o tom, kam organizácia smeruje a aké sú očakávania,
  • posilňovanie vízie, poslania organizácie a jej hodnôt v každodenných rozhodnutiach.

skolenie obrazok