CAF centrum momentálne, vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vzdelávaciu činnosť nevykonáva. V prípade, ak Vás zaujme niektorá téma vzdelávacej aktivity, o ktorú by ste mali záujem, napríklad aj formou inhouse vzdelávania, kontaktujte nás na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk a zamestnanci CAF centra zaradia Vašu organizáciu do databázy záujemcov o vzdelávanie. Ako náhle to opatrenia umožnia, v poskytovaní vzdelávacích aktivít budeme pokračovať, či už v školiacej miestnosti CAF centra alebo inhouse formou.