CAF centrum na tejto stránke priebežne zverejňuje aktuálne vyhlásené vzdelávacie aktivity. Prihlásiť sa na ne je možné prostredníctvom online prihlášky. Pre bližšie informácie ohľadom vzdelávacích aktivít nás kontaktujte na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk.Momentálne nie je otvorená žiadna vzdelávacia aktivita.