CAF centrum vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 nevykonáva vzdelávaciu činnosť vo svojej školiacej miestnosti prezenčnou formou. Spustili sme však možnosť realizácie tzv. online inhouse vzdelávania. V prípade, ak Vás zaujme niektorá téma z našej ponuky vzdelávacích aktivít, vieme pre zamestnancov Vašej organizácie zabezpečiť online vzdelávanie. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk. Ako náhle to opatrenia umožnia, v poskytovaní vzdelávacích aktivít prezenčnou formu budeme pokračovať..


Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • vysvetlenie pojmov firemná kultúra, vízia, poslanie a hodnoty,
 • firemná kultúra podľa Barrettovho modelu (na modeli si vysvetlíme rozdiel medzi zdravou a nezdravou firemnou kultúrou a ako sa v nej ľudia správajú),
 • osem najčastejších chýb pri budovaní firemnej kultúry a rady, ako ich prekonať,
 • vplyv lídrov a ich osobných hodnôt na budovaní zdravého pracovného prostredia,
 • ako si budovať zdravé pracovné prostredie na svojom oddelení, keď zmena nechodí zhora,
 • 21 praktických príkladov, z ktorých môžem odpozorovať, ako (ne)funguje firemná kultúra.

Z tohto workshopu budú najviac benefitovať vedúci zamestnanci (a ich tímy), ktorí majú možnosť a kompetencie ovplyvňovať zásadné rozhodnutia v organizácii a spoluvytvárajú jej smerovanie do budúcnosti. Workshop je určený pre manažérov, ktorí vedú oddelenia alebo projekty s viac ako 10-timi členmi tímu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • charakter a vlastnosti autentického lídra, ich demonštrácia a budovanie dôvery s okolím,
 • ako inšpirovať ľudí k tomu, aby spoločne pracovali na zmysluplných cieľoch organizácie,
 • prečo viac delegovať, rozširovať právomoci a podporovať u zamestnancov osobnú zodpovednosť za výsledky,
 • kvalita a efektivita interných procesov - kto sú naši hodnotitelia, ako komunikovať výsledky a manažment vzťahov,
 • proaktívne zdieľanie informácií a budovanie transparentnosti o tom, kam organizácia smeruje a aké sú očakávania,
 • posilňovanie vízie, poslania organizácie a jej hodnôt v každodenných rozhodnutiach.

Workshop je určený pre riadiacich zamestnancov (stredný a vyšší manažment s min. 3-ročnými manažérskymi skúsenosťami). Tento workshop je postavený na myšlienke, že najskôr musím poznať dobre sám seba, až potom môžem porozumieť svojim zamestnancom a lepšie ich manažovať. Je vhodný pre ľudí, ktorí sa potrebujú v tejto rýchlej dobe aspoň na jeden deň zastaviť, ujasniť si svoje osobné hodnoty a pracovné priority, a k tomu si osviežiť niekoľko manažérskych zručností, ktoré pomáhajú zvýšiť efektivitu a napĺňať ciele organizácie.

skolenie obrazok