CAF centrum vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 nevykonáva vzdelávaciu činnosť vo svojej školiacej miestnosti prezenčnou formou. Spustili sme však možnosť realizácie tzv. online inhouse vzdelávania. V prípade, ak Vás zaujme niektorá téma z našej ponuky vzdelávacích aktivít, vieme pre zamestnancov Vašej organizácie zabezpečiť online vzdelávanie. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk. Ako náhle to opatrenia umožnia, v poskytovaní vzdelávacích aktivít prezenčnou formu budeme pokračovať..


Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

  • charakter a vlastnosti efektívneho lídra 21. storočia,
  • kľúčové vlastnosti manažéra: teoreticky aj prakticky - na čo sa zamerať a akým spôsobom rozvíjať samého seba v riadiacej funkcii,
  • prečo viac delegovať a podporovať u zamestnancov osobnú zodpovednosť za výsledky,
  • posilňovanie vízie, poslania organizácie a jej hodnôt v každodenných rozhodnutiach.

Workshop je určený zamestnancom organizácií verejnej správy v riadiacej pozícii, ktorí ovládajú aspoň základné manažérske zručnosti a majú prax vo vedúcich pozíciách min. 2 roky. Účastníci si na workshope pripomenú rôzne manažérske techniky, ujasnia si predovšetkým rozdiel medzi manažérom a lídrom a nájdu inšpiráciu, akým spôsobom sa môžu sami ďalej rozvíjať vo vlastných manažérskych zručnostiach. Súčasťou workshopu budú aj kvízy a cvičenia v malých skupinách - takže sa očakáva aktívna účasť a chuť zdieľať vlastné skúsenosti.

skolenie obrazok