Model CAF - Spoločný rámec hodnotenia

Logo modelu CAF

Európsky model zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia

Kvalitná verejná správa a jej služby sa hodnotia najmä podľa ich vplyvu na kvalitu života ľudí. Účelom modelu CAF je preto viesť organizácie verejnej správy k dosiahnutiu čo najlepších možných výsledkov.  

Spoločný rámec hodnotenia (model CAF - Common Assessment Framework) je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený zástupcami verejného sektora pre verejnú správu. Model CAF je bezplatným nástrojom, ktorý je určený výhradne pre verejnú správu, aby napomáhal organizáciám verejného sektora zlepšovať ich výkonnosť. Je použiteľný vo všetkých oblastiach verejnej správy a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni. Hoci bol model CAF vyvinutý v európskom kontexte, dá sa použiť v akejkoľvek organizácii verejnej správy na celom svete.

Model CAF patrí do skupiny modelov komplexného manažérstva kvality (TQM – Total Quality Management), ktorý sa pôvodne inšpiroval modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM®). Je to model riadenia výkonnosti fungujúci ako „kompas“, ktorý pomáha manažérom nájsť cestu k výnimočnosti. Svojou štruktúrou kritérií znázorňuje a vysvetľuje príčinnú súvislosť medzi organizačnými faktormi a výsledkami výkonnosti.

Model CAF je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky výkonnosti organizácie a tiež výsledky voči občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania, čo sa premieta pri riadení zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Model CAF sa pozerá na organizáciu z rôznych uhlov súčasne, preto môžeme hovoriť o holistickom prístupe k analýze výkonnosti organizácie.

Nový model CAF 2020 je piatou revidovanou verziou modelu. Jeho jadro je založené na osvedčenom modeli CAF, ktorý bol uvedený už v roku 2000. Model CAF bol pri tejto poslednej revízii prepracovaný a doladený, aby lepšie reagoval na vývoj a rozvoj rôznych oblastí vo verejnej správe a spoločnosti. Zmeny aktuálnej verzie modelu CAF 2020 sa zaoberajú hlavne digitalizáciou, agilnosťou, udržateľnosťou a rozmanitosťou.

Štruktúra modelu CAF

Predstavenie modelu CAF - prezentačné video so slovenskými titulkami


Informačný leták o modeli CAF (kliknutím na obrázok sa leták otvorí)
Leták CAF

História modelu CAF

Príručka modelu CAF:

Príručka modelu CAF 2020 - aktuálna verzia (PDF, 4 MB)

Príručka modelu CAF 2013 (PDF, 8 MB)

Príručka modelu CAF 2006 (PDF, 0,4 MB)

Príručka modelu CAF 2002 (PDF, 1 MB)

 

Vyhľadávanie