Aplikačné problémy pri implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy

Model CAF je ľahko použiteľný a bezplatný nástroj komplexného manažérstva kvality, špeciálne navrhnutý pre organizácie verejného, berúc do úvahy ich charakteristiky. Prináša komplexný a nový pohľad na fungovanie organizácií verejnej správy. Pre organizáciu, ktorá s implementáciou manažérstva kvality nemá žiadne skúsenosti a začína od úplného začiatku, je jeho implementácia často náročná a nepochopená v mnohých ohľadoch. 

Z doterajších skúseností konzultantov a posudzovateľov modelu CAF vyplýva, že často prichádza k niektorým aplikačným problémom, ktoré sú viac menej totožné vo všetkých typoch organizácií a objavujú sa pravidelne. Poukázanie na často sa opakujúce aplikačné problémy a odporúčania na ich predchádzanie, ktoré sú predmetom tejto štúdie, by mali organizáciu nasmerovať na správnu cestu, ako toto všetko zvládnuť tak, aby splnila požiadavky bez väčších problémov. Najčastejšie sa opakujúce problematické časti sú identifikované v odbornej štúdii Aplikačné probémy pri implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy.

Na stiahnutie:

Aplikačné problémy pri implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy (PDF; 3,38 MB)

Odborná štúdia vznikla v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Vyhľadávanie