Často kladené otázky k vzdelávacím aktivitám CAF centra

Ako je to so vzdelávacími aktivitami CAF centra, kde ich nájdem, ako sa môžem prihlásiť, prípadne zrušiť svoju účasť? Tieto a ďalšie otázky spojené so vzdelávaním v CAF centre sme Vám zodpovedali nižšie.

Kde sa dozviem aká je ponuka vzdelávacích aktivít CAF centra?

Kde sa dozviem aké vzdelávacie aktivity sú otvorené na prihlásenie sa?

Ako sa prihlásim na vzdelávaciu aktivitu organizovanú v CAF centre?

 • Prihlásiť sa na vzdelávaciu aktivitu môžete priamo po kliknutí na príslušnú vzdelávaciu aktivitu v časti Aktuálne vzdelávacie aktivity uskutočnením registrácie.
 • Po registrácii Vám bude zaslaný informačný e-mail o evidovaní prihlášky. 
 • O zaradení na vzdelávaciu aktivitu sú účastníci informovaní spravidla do 2 pracovných dní od prihlásenia sa. 
 • Účastníkom bude 2 pracovné dni pred uskutočnením vzdelávania zaslaný tzv. pripomínací e-mail o uskutočnení vzdelávacej aktivity, na ktorú sa prihlásili. 
 • Účastník je povinný potvrdiť svoju účasť spätným e-mailom alebo informovať CAF centrum o tom, že sa vzdelávania nemôže zúčastniť.
 • Záujemcovia, ktorí prídu na vzdelávaciu aktivitu bez predošlej registrácie sa jej nemôžu zúčastniť.

Pre koho sú vzdelávacie aktivity CAF centra určené?

 • Cieľovou skupinou vzdelávacích aktivít CAF centra sú zamestnanci organizácií verejnej správy.

Koľko zaplatím za vzdelávaciu aktivitu?

 • Vzdelávacie aktivity CAF centra sú pre účastníkov bezplatné.

Aká je kapacita vzdelávacích aktivít realizovaných v CAF centre?

 • Minimálny počet účastníkov je 8a maximálny počet účastníkov je 18. 
 • ÚNMS SR si vyhradzuje právo neuskutočniť vzdelávaciu aktivitu pri počte účastníkov nižšom ako 8a zároveň v prípade naplnenia maximálneho počtu účastníkov nezaradiť ďalších prihlásených na zoznam účastníkov.

Ako sa prehlásim na iný termín, prípadne inú vzdelávaciu aktivitu?

 • Telefonicky alebo e-mailom je možné informovať zamestnancov CAF centra so žiadosťou o zmenu termínu, resp. záujmu zúčastniť sa inej vzdelávacej aktivity. Zamestnanec CAF centra Vám zruší pôvodné prihlásenie, a Vy uskutočníte novú registráciu.

Ako sa môžem odhlásiť zo vzdelávacej aktivity?

 • Telefonicky alebo e-mailom informujte zamestnancov CAF centra o odhlásení a to minimálne 3 pracovné dni pred realizáciou vzdelávacej aktivity, resp. hneď ako zistíte, že sa vzdelávacej aktivity nemôžete zúčastniť. 

Ako postupovať, ak sa nemôžem zúčastniť vzdelávacej aktivity a organizácia vyšle za mňa náhradníka?

 • Telefonicky alebo e-mailom informujte zamestnancov CAF centra. Súčasne je potrebné, aby osoba, ktorá sa namiesto Vás zúčastní vzdelávacej aktivity uskutočnila novú registráciu.

 Ako sa dozviem, že organizátor zrušil vzdelávaciu aktivitu?

 • O zrušení alebo zmene termínu vzdelávacej aktivity budú účastníci včas informovaní e-mailom alebo telefonicky pred jeho plánovaným konaním.

Ako sa dostanem do Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky?

 • Z Hlavnej železničnej stanice: pešo (cca 5 minút), z Autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobus č. 21 (cca 7 minút, vystúpiť je potrebné na zastávke Pod stanicou); trolejbus č. 40 (cca 10 minút, vystúpiť je potrebné na zastávke Pod stanicou). 

Dá sa v okolí Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky parkovať?

 • V okolí ÚNMS SR je možné využiť tieto platené parkoviská:
  • na Štefanovičovej ulici č. 4, vedľa budovy Kooperativy, najmä ak idete zo smeru Štefánikova alebo Pražská ulica,
  • na Hlavnej železničnej stanici,
  • na Šancovej ulici, tesne pri zastávke MHD – Karpatská, najmä ak idete zo smeru Trnavské mýto.
 • Parkovisko vo dvore ÚNMS SR (s rampou) je parkoviskom MF SR a služobných vozidiel ÚNMS SR, bez možnosti využitia verejnosťou.

Kde nájdem informácie o ochrane osobných údajov?

 • Informáciu o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle ÚNMS SR. Počas trvania vzdelávacej aktivity sa môže vyhotovovať fotodokumentácia. 

Vyhľadávanie