Často kladené otázky k vzdelávacím aktivitám

Ako je to so vzdelávacími aktivitami CAF centra, kde ich nájdem, ako sa môžem prihlásiť, prípadne zrušiť svoju účasť, aká je cena vzdelávania alebo ako sa do ÚNMS SR dostanem? Tieto a ďalšie otázky spojené so vzdelávaním v CAF centre sme Vám zodpovedali, pričom odpovede si môžete prečítať nižšie.

Kde si vyberiem vzdelávaciu aktivitu?

Ako sa prihlásim na vzdelávaciu aktivitu v CAF centre?

 • Prihlásiť sa na vzdelávaciu aktivitu môžete priamo po kliknutí na príslušnú vzdelávaciu aktivitu v časti Aktuálne vzdelávacie aktivity uskutočnením registrácie.
 • Po registrácii Vám bude zaslaný informačný e-mail o evidovaní prihlášky. 
 • O zaradení na vzdelávaciu aktivitu sú účastníci informovaní 5 pracovných dní pred jej uskutočnením. 
 • Účastníkom bude 2 pracovné dni pred uskutočnením vzdelávania zaslaný tzv. pripomínací e-mail o uskutočnení vzdelávacej aktivity, na ktorú sa prihlásil. 
 • Účastník je povinný potvrdiť svoju účasť spätným e-mailom alebo informovať CAF centrum o tom, že sa vzdelávania nemôže zúčastniť.
 • Účastníkom, ktorí potvrdia účasť, bude zaslaná prezentácia, ktorú je potrebné si vytlačiť a priniesť so sebou. 
 • Záujemcovia, ktorí prídu na vzdelávaciu aktivitu bez predošlej registrácie sa jej nemôžu zúčastniť.

Koľko zaplatím za vzdelávaciu aktivitu?

 • V rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy je účasť na vzdelávacích aktivitách CAF centra bezplatná.

Aká je kapacita vzdelávacích aktivít realizovaných v CAF centre?

 • Minimálny počet účastníkov je 12 a maximálny počet účastníkov je 18. 
 • ÚNMS SR si vyhradzuje právo neuskutočniť vzdelávaciu aktivitu pri počte účastníkov nižšom ako 12 a zároveň v prípade naplnenia maximálneho počtu účastníkov nezaradiť ďalších prihlásených na zoznam účastníkov.

Ako sa prehlásim na iný termín, prípadne inú vzdelávaciu aktivitu?

 • Telefonicky alebo e-mailom je možné informovať zamestnancov CAF centra so žiadosťou o zmenu termínu, resp. záujmu zúčastniť sa inej vzdelávacej aktivity. Zamestnanec CAF centra Vám zruší pôvodné prihlásenie, a Vy uskutočníte novú registráciu.

Ako sa môžem odhlásiť zo vzdelávacej aktivity?

 • Telefonicky alebo e-mailom informujte zamestnancov CAF centra o odhlásení a to minimálne 3 pracovné dni pred realizáciou vzdelávacej aktivity, resp. hneď ako zistíte, že sa vzdelávacej aktivity nemôžete zúčastniť. 

Ako postupovať, ak sa nemôžem zúčastniť vzdelávacej aktivity a organizácia vyšle za mňa náhradníka?

 • Telefonicky alebo e-mailom informujte zamestnancov CAF centra. Súčasne je potrebné, aby osoba, ktorá sa namiesto Vás zúčastní vzdelávacej aktivity uskutočnila novú registráciu.

 Ako sa dozviem, že organizátor zrušil vzdelávaciu aktivitu?

 • O zrušení alebo zmene termínu vzdelávacej aktivity budete včas informovaní e-mailom alebo telefonicky pred jeho plánovaným konaním.

Ako sa dostanem do Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky?

Dá sa v okolí Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky parkovať?

 • V okolí ÚNMS SR je možné využiť tieto platené parkoviská:
  • na Štefanovičovej ulici č. 4, vedľa budovy Kooperativy, najmä ak idete zo smeru Štefánikova alebo Pražská ulica,
  • na Hlavnej železničnej stanici,
  • na Šancovej ulici, tesne pri zastávke MHD – Karpatská, najmä ak idete zo smeru Trnavské mýto.
 • Parkovisko vo dvore ÚNMS SR (s rampou) je parkoviskom MF SR a služobných vozidiel ÚNMS SR, bez možnosti využitia verejnosťou.

Kde nájdem informácie o ochrane osobných údajov?

 • Informáciu o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle ÚNMS SR. Počas trvania vzdelávacej aktivity sa vyhotovuje fotodokumentácia pre účely národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. 

Vyhľadávanie