Informácie k vzdelávacím aktivitám realizovaným v CAF centre

Ako je to so vzdelávacími aktivitami CAF centra, kde ich nájdem, ako sa môžem prihlásiť, prípadne zrušiť svoju účasť? Tieto a ďalšie otázky spojené so vzdelávaním v CAF centre sme Vám zodpovedali nižšie.

Kde sa dozviem aká je ponuka vzdelávacích aktivít CAF centra?

Kde sa dozviem aké vzdelávacie aktivity sú otvorené na prihlásenie sa?

 • Zoznam aktuálnych (otvorených) vzdelávacích aktivít priebežne aktualizujeme. V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 otvárame vzdelávanie v CAF centre podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a v prípade jej zhoršenia uprednostňujeme skôr realizáciu inhouse vzdelávacích aktivít (v sídle organizácií verejnej správy prezenčnou alebo online formou).

Ako sa prihlásim na vzdelávaciu aktivitu organizovanú v CAF centre?

 • Prihlásiť sa na vzdelávaciu aktivitu môžete priamo po kliknutí na príslušnú vzdelávaciu aktivitu v časti Aktuálne vzdelávacie aktivity uskutočnením registrácie.
 • Po registrácii Vám bude zaslaný informačný e-mail o evidovaní prihlášky. 
 • O zaradení na vzdelávaciu aktivitu sú účastníci informovaní 5 pracovných dní pred jej uskutočnením. 
 • Účastníkom bude 2 pracovné dni pred uskutočnením vzdelávania zaslaný tzv. pripomínací e-mail o uskutočnení vzdelávacej aktivity, na ktorú sa prihlásil. 
 • Účastník je povinný potvrdiť svoju účasť spätným e-mailom alebo informovať CAF centrum o tom, že sa vzdelávania nemôže zúčastniť.
 • Účastníkom, ktorí potvrdia účasť, bude zaslaná prezentácia, ktorú je potrebné si vytlačiť a priniesť so sebou. 
 • Záujemcovia, ktorí prídu na vzdelávaciu aktivitu bez predošlej registrácie sa jej nemôžu zúčastniť.

Koľko zaplatím za vzdelávaciu aktivitu?

 • V rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy je účasť na vzdelávacích aktivitách CAF centra bezplatná.

Aká je kapacita vzdelávacích aktivít realizovaných v CAF centre?

 • Minimálny počet účastníkov je 12 a maximálny počet účastníkov je 18. 
 • ÚNMS SR si vyhradzuje právo neuskutočniť vzdelávaciu aktivitu pri počte účastníkov nižšom ako 12 a zároveň v prípade naplnenia maximálneho počtu účastníkov nezaradiť ďalších prihlásených na zoznam účastníkov.

Ako sa prehlásim na iný termín, prípadne inú vzdelávaciu aktivitu?

 • Telefonicky alebo e-mailom je možné informovať zamestnancov CAF centra so žiadosťou o zmenu termínu, resp. záujmu zúčastniť sa inej vzdelávacej aktivity. Zamestnanec CAF centra Vám zruší pôvodné prihlásenie, a Vy uskutočníte novú registráciu.

Ako sa môžem odhlásiť zo vzdelávacej aktivity?

 • Telefonicky alebo e-mailom informujte zamestnancov CAF centra o odhlásení a to minimálne 3 pracovné dni pred realizáciou vzdelávacej aktivity, resp. hneď ako zistíte, že sa vzdelávacej aktivity nemôžete zúčastniť. 

Ako postupovať, ak sa nemôžem zúčastniť vzdelávacej aktivity a organizácia vyšle za mňa náhradníka?

 • Telefonicky alebo e-mailom informujte zamestnancov CAF centra. Súčasne je potrebné, aby osoba, ktorá sa namiesto Vás zúčastní vzdelávacej aktivity uskutočnila novú registráciu.

 Ako sa dozviem, že organizátor zrušil vzdelávaciu aktivitu?

 • O zrušení alebo zmene termínu vzdelávacej aktivity budete včas informovaní e-mailom alebo telefonicky pred jeho plánovaným konaním.

Ako sa dostanem do Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky?

 • Z Hlavnej železničnej stanice: pešo (cca 5 minút), z Autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobus č. 21 (cca 7 minút, vystúpiť je potrebné na zastávke SAV); trolejbus č. 210 (cca 10 minút, vystúpiť je potrebné na Hlavnej stanici). 

Dá sa v okolí Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky parkovať?

 • V okolí ÚNMS SR je možné využiť tieto platené parkoviská:
  • na Štefanovičovej ulici č. 4, vedľa budovy Kooperativy, najmä ak idete zo smeru Štefánikova alebo Pražská ulica,
  • na Hlavnej železničnej stanici,
  • na Šancovej ulici, tesne pri zastávke MHD – Karpatská, najmä ak idete zo smeru Trnavské mýto.
 • Parkovisko vo dvore ÚNMS SR (s rampou) je parkoviskom MF SR a služobných vozidiel ÚNMS SR, bez možnosti využitia verejnosťou.

Kde nájdem informácie o ochrane osobných údajov?

 • Informáciu o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle ÚNMS SR. Počas trvania vzdelávacej aktivity sa vyhotovuje fotodokumentácia pre účely národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. 

Vyhľadávanie