Cena európskeho verejného sektora (EPSA) 2023-2024

"Podpora inovácií prostredníctvom učenia”

Tak znie motto deviateho ročníka súťaže Cena európskeho verejného sektora (EPSA - European Public Sector Awards), ktorú pravidelne organizuje Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) za účelom prepojiť najlepšie, najinovatívnejšie a najefektívnejšie organizácie verejného sektora v Európe.

Do posledného ročníka EPSA 2023-24 sa prihlásilo 151 projektov, ktoré boli posudzované na základe 6 súťažných kritérií. Tím hodnotiteľov nakoniec vybral 53 projektov, ktoré získali najvyššie bodové skóre a boli ďalej posúdené na konsenzus mítingu. Výsledkom bol výber 3 víťazných projektov v každej z 3 kategórií: 

1. Inovácie vo verejnej správe

2. Zelená transformácia a udržateľnosť

3. Digitálna transformácia 

Okrem toho tím hodnotiteľov vybral 26 ďalších projektov, ktorým bol za výborné výsledky udelený Certifikát Dobrej Praxe. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebehne v dňoch 20.-22. marca 2024 v Maastrichte. 

Zoznam víťazných projektov ako aj bližšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke Európskeho inštitútu pre verejnú správu.