Ponuka infomeetingu k implementácii modelu CAF

Chceli by ste zaviesť manažérstvo kvality a nastaviť tak zlepšovanie vo svojej organizácii?

Počuli ste už o modeli CAF, ale potrebujete viac informácií? 

Chceli by ste model CAF zaviesť, ale neviete, ako na to?

 

Logo modelu CAF

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF zrealizoval v posledných 4 rokoch národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. V rámci tohto projektu sa nám podarilo podporiť desiatky organizácií štátnej a verejnej správy pri implementácii manažérstva kvality. Vo väčšine z nich to bol práve model CAF a tieto organizácie získali medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Radi by sme nadviazali na úspechy národného projektu a podporili ešte viac organizácií, a preto pripravujeme výzvu pre organizácie verejnej správy, ktoré by získali našu podporu pri implementácii modelu CAF aj v tomto roku. Výzva bude spustená koncom januára. Predtým však ponúkame organizáciám možnosť získať viac informácií o možnosti získať našu podporu. 

Ak máte záujem, dohodnite si s nami termín infomeetingu, na ktorom sa dozviete viac. Infomeetingy sa budú konať v dňoch 16. - 25. januára 2023 v našom CAF centre (Štefanovičova 3, Bratislava), príp. online formou. Termín infomeetingu si môžete dohodnúť telefonicky na 02 20 907 251, 0918 876 001, príp. e-mailom na kvalita@normoff.gov.sk. Absolvovaním infomeetingu sa nezaväzujete zapojiť sa do výzvy, ktorá bude spustená následne.