Pozvánka na konferenciu k procesu zlepšovania

CAF centrum sa ako vzdelávacie a poradenské centrum v oblasti manažérstva kvality snaží uskutočňovať rôzne aktivity zamerané na výmenu skúseností a dobrej praxe, zvyšovanie povedomia o kvalite a podporu vzniku benchlearningových partnerstiev. Medzi takéto aktivity patrí organizovanie školení, workshopov a konferencií, ktoré vytvárajú priestor aj na formálne i neformálne diskusie.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás preto dovoľuje pozvať na

konferenciu k procesu zlepšovania,

ktorá sa uskutoční dňa 23. mája 2024 v čase od 09:15 h do 11:45 h prostredníctvom online platformy MS Teams.

Cieľom konferencie je zdieľať dobrú prax používateľov modelu CAF v procese tvorby a realizácie Akčných plánov zlepšovania, ktorí sa tak môžu navzájom inšpirovať, ako aj oceniť prácu a vytrvalosť organizácií v procese zlepšovania. Výsledkom konferencie bude ucelený zborník zlepšovacích aktivít, ktorý bude zdieľaný medzi účastníkmi konferencie.

Obsahom konferencie sú témy vychádzajúce z praxe:

  • PDCA cyklus a zlepšovanie prostredníctvom modelu CAF ako najdôležitejšia časť implementácie  
  • Ako vytvoriť stabilnú elektronickú databázu dát z výskumov pre možnosť analýzy dlhodobých trendov sledovaných tém a javov
  • Spôsob riadenia realizácie úloh z APZ a riadenie CAF tímu
  • Posilnenie pozitívnej atmosféry v škole prostredníctvom neformálneho zážitkového učenia sa a socializačných aktivít
  • Tvorba vízie úradu participatívnym spôsobom

Konferencia je určená pre používateľov modelu CAF ako aj pre všetkých, ktorí o implementácii modelu CAF ešte len uvažujú alebo by sa o ňom radi dozvedeli viac.

Registrácia je otvorená, a účasť na konferencii je bezplatná. 

Program konferencie (PDF) nájdete TU.