Pozvánka na online Konferenciu o kvalite vo vzdelávaní

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás ako národný korešpondent modelu CAF dovoľuje pozvať na online podujatie:


Konferencia o kvalite vo vzdelávaní

Model CAF - jeho prínos a význam

 

Konferencia sa uskutoční dňa 06. októbra 2021 v čase od 10:00 h do 13:45 h za účelom šírenia prezentácií dobrej praxe a pozitívnych krokov na vybraných stredných školách, ktoré v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy implementujú model CAF, ktorý je nástrojom manažérstva kvality určeným prioritne pre organizácie verejnej správy. 

Obsahom konferencie sú témy vychádzajúce z praxe:

I. Model CAF ako nástroj zlepšovania pre strednú školu

        Mgr. Imrich Žigo, školiteľ, konzultant a posudzovateľ modelu CAF

II. Model CAF v podmienkach Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca

        Ing. Ľudmila Verčimáková, riaditeľka školy, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca

III. SOŠ Pruské - samohodnotením ku kvalite 

        Ing. Valéria Hlúbiková, vedúca technicko-ekonomického úseku, Stredná odborná škola Pruské

IV. Cesta zlepšovania SPŠE Hálova 

        Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka školy, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava

V. Skúsenosti strednej odbornej školy pri implementácii modelu CAF 

        Mgr. Renáta Košovičová, riaditeľka školy, Obchodná akadémia, Bolečkova, Nitra

 

Konferencia je určená pre zamestnancov a zástupcov stredných škôl a všetkých, ktorí sa o zavádzanie manažérstva kvality na stredných školách zaujímajú.

 

Registrácia je otvorená, a účasť na konferencii je bezplatná. Za účelom registrácie, ako aj pre potrebu bližších informácií, kliknite TU.