Slovenská databáza používateľov modelu CAF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako národný korešpondent modelu CAF a národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF spustil od augusta 2022 pre verejnosť Slovenskú databázu používateľov modelu CAF.

Slovenská databáza používateľov modelu CAF poskytuje prehľad organizácií, ktoré prešli samohodnotením podľa modelu CAF v Slovenskej republike. Databáza ponúka rôzne formy vyhľadávania používateľov, či už podľa typu organizácie, sektoru, počtu zamestnancov alebo roku samohodnotenia.

Organizácie, ktoré uvažujú nad implementáciou tohto modelu majú možnosť prostredníctvom databázy vyhľadať si organizáciu im podobnú, kontaktovať ju, získať od nej cenné rady a praktické skúsenosti. Takisto používateľom modelu CAF môžu byť informácie z databázy užitočné napríklad pri hľadaní benchmarkingových partnerov a pri vzájomnej výmene skúseností a dobrej praxe.

Slovenskú databázu používateľov modelu CAF nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Veríme, že sa Slovenská databáza používateľov modelu CAF bude postupne rozširovať a budeme v nej môcť privítať ďalšie úspešné organizácie, ktoré sa na zlepšovanie vydali práve cestou modelu CAF.