Zverejnenie odbornej metodiky a nástroja Easy CAF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal odbornú metodiku Easy CAF, ktorá je určená akémukoľvek typu organizácie verejnej správy v Slovenskej republike bez ohľadu na jej oblasť pôsobenia, typ a veľkosť, ktorá nad implementáciou modelu CAF uvažuje a chce si odskúšať spôsob samohodnotenia podľa kritérií tohto európskeho nástroja a princípov výnimočnosti a následne sa dopracovať k prvému akčnému plánu zlepšovania. 

Bližšie informácie o odbornej metodike nájdete tu.

Veríme, že Vás odborná metodika inšpiruje a poskytne pomoc na ceste ďalšieho zlepšovania.