Workshop: Štyri perspektívy efektívneho vodcovstva ako súčasť manažérstva kvality v organizácii

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity

  • charakter a vlastnosti autentického lídra, ich demonštrácia a budovanie dôvery s okolím,
  • ako inšpirovať ľudí k tomu, aby spoločne pracovali na zmysluplných cieľoch organizácie,
  • prečo viac delegovať, rozširovať právomoci a podporovať u zamestnancov osobnú zodpovednosť za výsledky,
  • kvalita a efektivita interných procesov - kto sú naši hodnotitelia, ako komunikovať výsledky a manažment vzťahov,
  • proaktívne zdieľanie informácií a budovanie transparentnosti o tom, kam organizácia smeruje a aké sú očakávania,
  • posilňovanie vízie, poslania organizácie a jej hodnôt v každodenných rozhodnutiach.

Workshop je určený pre riadiacich zamestnancov (stredný a vyšší manažment s min. 3-ročnými manažérskymi skúsenosťami). Tento workshop je postavený na myšlienke, že najskôr musím poznať dobre sám seba, až potom môžem porozumieť svojim zamestnancom a lepšie ich manažovať. Je vhodný pre ľudí, ktorí sa potrebujú v tejto rýchlej dobe aspoň na jeden deň zastaviť, ujasniť si svoje osobné hodnoty a pracovné priority, a k tomu si osviežiť niekoľko manažérskych zručností, ktoré pomáhajú zvýšiť efektivitu a napĺňať ciele organizácie.

Typ vzdelávacej aktivity

workshop

Cieľová skupina

Manažéri, riadiaci zamestnanci

Školiteľ

Ing. Vladimíra Neuschlová

Kapacita

12

Čas

08:00 - 16:30

Termín

04.02.2022

Miesto konania

ONLINE - UNMS, Štefanovičova 3, Bratislava


Registrácia na vzdelávaciu aktivitu

Pre prihlásenie na vzdelávaciu aktivitu prosíme vyplniť registračné údaje a svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej prihlásky v systéme.

Údaje o Vašej organizácií

Údaje o účastníkoch

Účastník podujatia:

Pridať účastníka