Workshop: Organizačná (firemná) kultúra ako dôležitý prvok modelu CAF na podporu efektívnejšieho fungovania organizácií verejnej správy

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity

  • vysvetlenie pojmov firemná kultúra, vízia, poslanie a hodnoty,
  • firemná kultúra podľa Barrettovho modelu (na modeli si vysvetlíme rozdiel medzi zdravou a nezdravou firemnou kultúrou a ako sa v nej ľudia správajú),
  • osem najčastejších chýb pri budovaní firemnej kultúry a rady, ako ich prekonať,
  • vplyv lídrov a ich osobných hodnôt na budovaní zdravého pracovného prostredia,
  • ako si budovať zdravé pracovné prostredie na svojom oddelení, keď zmena nechodí zhora,
  • 21 praktických príkladov, z ktorých môžem odpozorovať, ako (ne)funguje firemná kultúra.

Z tohto workshopu budú najviac benefitovať vedúci zamestnanci (a ich tímy), ktorí majú možnosť a kompetencie ovplyvňovať zásadné rozhodnutia v organizácii a spoluvytvárajú jej smerovanie do budúcnosti. Workshop je určený pre manažérov, ktorí vedú oddelenia alebo projekty s viac ako 10-timi členmi tímu.

Typ vzdelávacej aktivity

workshop

Cieľová skupina

Manažéri, riadiaci zamestnanci

Školiteľ

Ing. Vladimíra Neuschlová

Kapacita

12

Čas

08:00 - 16:30

Termín

11.02.2022

Miesto konania

ONLINE - UNMS, Štefanovičova 3, Bratislava


Registrácia na vzdelávaciu aktivitu

Pre prihlásenie na vzdelávaciu aktivitu prosíme vyplniť registračné údaje a svoju emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej prihlásky v systéme.

Údaje o Vašej organizácií

Údaje o účastníkoch

Účastník podujatia:

Pridať účastníka