CAF centrum pre lepšiu kvalitu organizácií verejnej správy na Slovensku


CAF centrum vzniklo ako miesto prvého kontaktu pre všetky organizácie verejnej správy, ktoré majú záujem zlepšovať sa a poskytovať kvalitnejšie služby svojim zákazníkom/občanom. Týmto organizáciám poskytujeme pomoc a podporu ako správne vykročiť v oblasti manažérstva kvality. V CAF centre sa zameriavame na poskytovanie základného poradenstva, organizovanie vzdelávacích aktivít, analyticko-metodickú činnosť, výmenu informácií, dobrej praxe a na mnohé ďalšie aktivity.

picture

Aktuality


picture
Súťaž Top manažéri kvality roka 2024

ÚNMS SR vyhlásil 19. ročník súťaže Top manažéri kvality. Do súťaže môžu manažérov kvality alebo osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality prihlásiť organizácie súkromného, aj verejného se...

picture

Vzdelávacie aktivity


CAF centrum v rámci svojej vzdelávacej činnosti prináša mnohé zaujímavé témy pre manažérov a zamestnancov organizácií verejnej správy, ktoré im môžu rozšíriť vedomosti a pomôcť s kvalitnejším fungovaním ich organizácií. V ponuke vzdelávacích aktivít máme školenia, workshopy, semináre na rôzne témy v oblasti manažérstva kvality. Vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú v školiacej miestnosti CAF centra v ÚNMS SR alebo vieme zabezpečiť inhouse vzdelávanie pre zamestnancov organizácií verejnej správy priamo v ich sídle.

Momentálne, vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vzdelávaciu činnosť nevykonávame. Napriek tomu pracujeme na rozšírení a zavedení nových tém vzdelávania. Sledujte prosím našu ponuku vzdelávacích aktivít, ktorú priebežne aktualizujeme.

V prípade, ak Vás zaujme niektorá téma vzdelávacej aktivity, o ktorú by ste mali záujem, napríklad aj formou inhouse vzdelávania, kontaktujte nás na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk a zamestnanci CAF centra zaradia Vašu organizáciu do databázy záujemcov o vzdelávanie. Ako náhle to opatrenia umožnia, vzdelávanie pre Vás ochotne zabezpečíme.

CAF centrum v číslach


CAF centrum sa venuje rôznym činnostiam, ale azda najrozšírenejšou aktivitou, pri ktorej sa stretávame so zamestnancami verejnej správy sú realizované vzdelávacie aktivity. Uskutočňujeme ich vo vzdelávacej miestnosti CAF centra, ale aj priamo v sídle organizácií verejnej správy. My v CAF centre veríme, že ak sa má vo verejnej správe udomácniť a zakoreniť manažérstvo kvality, jedným z prvých krokov, ktoré musíme urobiť je, aby sa o tejto téme začalo hovoriť a vzdelávať. Pridajte sa preto k nám, poďte sa vzdelávať a zlepšovať fungovanie našej verejnej správy.

0

Vzdelávacích aktivít

0

Vyškolených osôb

0

Zapojených organizácií

0

Počet tém

Newsletter


Vieme, že máte nabitý program a chodí Vám veľa e-mailov, ale z času na čas je dobré dostať informácie o tom, čo je nové, napríklad v našom CAF centre. Náš Newsletter vychádza dvakrát ročne a prináša najaktuálnejšie informácie o dianí v CAF centre, ako aj o implementácii národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Zostaňte s nami v kontakte a prihláste sa na odber Newslettra zadaním Vašej e-mailovej adresy. V prípade, ak máte záujem pozrieť si predchádzajúce vydania nášho Newslettra, kliknite prosím sem.