Ako môžu samosprávy dosiahnuť, aby boli občania spokojní?

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) prijal do sústavy STN slovenskú technickú normu STN ISO 18091 Systémy manažérstva kvality. Návod na aplikáciu ISO 9001 v samospráve, ktorá identicky preberá medzinárodnú normu ISO 18091: 2019.

Ilustračný obrázok ISO

Spoločnosť a občania očakávajú od svojich samospráv poskytovanie kvalitných služieb vo všetkých oblastiach života občanov. Samosprávy sa starajú o bezpečnosť a ochranu, dobre udržiavané cesty, verejnú dopravu, účinné spracovanie dokumentov, transparentné a dostupné verejné informácie, zdravie, vzdelanie, infraštruktúru.

Je preto v záujme samospráv, aby si zaviedli systém manažérstva kvality, ktorý im pomôže v zlepšovaní svojej činnosti, poskytovaní služieb občanom tak, aby boli občania spokojní. Na tento účel samosprávam pomôže STN ISO 18091, pretože im poskytuje návod na pochopenie a implementáciu systému manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001: 2015, zavedenej na Slovensku do STN EN ISO 9001: 2016.

ÚNMS SR poskytuje slovenskú technickú normu STN ISO 18091 verejnosti od 1.4.2022 v slovenskom jazyku.

Zároveň dávame samosprávam do pozornosti:

  • odbornú štúdiu ÚNMS SR Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva, ktorá sa zameriava na mieru vyspelosti implementovaných systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy a na preukázanie, či ich implementácia môže v týchto organizáciách prispieť medzi inými k skvalitňovaniu služieb poskytovaných verejnou správou. Odbornú štúdiu nájdete zverejnenú TU.
  • pripravovanú odbornú metodiku Implementácia systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy, ktorej cieľom bude poskytnutie usmernení na úspešnú implementáciu systémov manažérstva (spĺňajúcich požiadavky noriem ISO) v organizáciách verejnej správy. Odborná metodika bude zverejnená na webovom sídle CAF centra koncom 3. štvrťroku 2022.