Cena európskeho verejného sektora (EPSA 2023-24)

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) vyhlásil deviaty ročník Ceny európskeho verejného sektora – EPSA 2023-24 (European Public Sector Award), ktorá ocení všetky projekty vedúce k výnimočným výsledkom organizácií verejnej správy. 

EPSA logo

Témou tohto ročníka je motto "Podpora inovácií prostredníctvom učenia”, čím sa EIPA usiluje podporiť vzájomné učenie sa organizácií verejnej správy. V tomto ročníku bude obnovené aj slávnostné odovzdávanie cien. Organizácie sa do súťaže prihlasujú podaním projektu v príslušnej téme daného ročníka.

V súťaži EPSA 2023 -24 môžete svoje projekty prihlásiť v 3 kategóriách:

1. Inovácie vo verejnej správe

2. Zelená transformácia a udržateľnosť

3. Digitálna transformácia

Prihlášku do súťaže EPSA 2023-24 môžu podať všetky národné, regionálne a miestne organizácie verejnej správy členských štátov EÚ bez ohľadu na ich veľkosť, charakter alebo oblasť pôsobenia. 

Organizáciám je zároveň umožnené zhromaždiť všetky informácie potrebné pre podanie prihlášky v akomkoľvek národnom jazyku EÚ a následne na preklad do anglického jazyka použiť nástroj Európskej komisie eTranslation. Anglický text je následne možné vložiť do prihlášky.

Účasť v súťaži ponúka každej organizácii verejnej správy skvelú príležitosť prezentovať inovatívne riešenia, získať uznanie zo strany verejnosti a partnerov, oceniť prácu svojich zamestnancov a stať sa súčasťou európskej siete výnimočnosti verejného sektora.

Termín podania prihlášky do súťaže je do 30. septembra 2023.

Bezplatnú prihlášku a bližšie informácie nájdete na www.eipa.eu/epsa-2023.