Dôkladnou implementáciou modelu CAF je možné skvalitniť aj rezort školstva

obrázok na web_MŠVVŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF. Za účelom slávnostného odovzdania titulu sa dňa 14.11.2022 v priestoroch ministerstva stretli predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Katarína Surmíková Tatranská a minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký.

MŠVVŠ SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o mládež a šport.

Ako povedala predsedníčka ÚNMS SR: „Vzdelávanie má obrovskú hodnotu vo vyspelej spoločnosti. Je dôležitým aspektom jej rastu a napredovania. Zjednodušene povedané je „bránou k pokroku“. Teší ma, že práve MŠVVŠ SR a jeho rezortné organizácie majú záujem meniť kvalitu vzdelávania. Práve akčný plán zlepšovania, ktorý bol počas implementácie vytvorený, môže riešiť aktuálne problémy a oslabené oblasti rezortu. Srdečne blahoželám k získaniu titulu Efektívny používateľ modelu CAF.“

Pri príležitosti odovzdania titulu vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky tlačovú správu (PDF, 406,5 kB).