Pozvánka na online konferenciu Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vám ako národný korešpondent modelu CAF dáva do pozornosti online konferenciu, ktorú organizuje Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) pri príležitosti svojho 40. výročia na tému:

Výzvy a príležitosti

pre orgány verejnej správy v čase obnovy

 

Konferencia sa uskutoční dňa 4. marca 2021 v čase od 09:00 do 12:00 h.

Cieľom konferencie je prispieť k diskusii o niektorých hlavných prioritách určených Európskou komisiou pre reformu a obnovu verejnej správy, konkrétne:

•  lepšia tvorba politík a ich implementácia, zvýšená transparentnosť, dôvera a integrita vo verejnom sektore

•  atraktívna a dynamická verejná správa zajtrajška

•  digitálna transformácia verejného sektora a lepšie poskytovanie služieb pre občanov a súkromný sektor

Konferencia poskytuje členským štátom, Európskej komisii a ďalším zainteresovaným stranám neformálnu platformu, kde môžu diskutovať o dobrej praxi v národných a regionálnych orgánoch verejnej správy a súčasne identifikovať aktuálne výzvy a príležitosti, ktoré ponúka nový Nástroj na oživenie a odolnosť (RFF) schválený Európskym parlamentom.

Registrácia je otvorená a účasť na konferencii bezplatná.


Registrácia a program konferencie:

Registrácia

Program konferencie Výzvy a príležitosti pre orgány verejnej správy v čase obnovy (PDF, 453,8 kB)

Rokovací jazyk:

• anglický