Stretnutie národných korešpondentov modelu CAF spojené s odovzdávaním cien EPSA

Dňa 20. marca 2024 sa v holandskom meste Maastricht uskutočnilo už tradičné stretnutie národných korešpondentov modelu CAF. Cieľom týchto stretnutí je zabezpečovať aktuálnosť modelu CAF a nachádzať riešenia na problémy a prekážky súvisiace s propagáciou modelu CAF, pričom práve osobné stretnutia napomáhajú hľadaniu nových riešení v neformálnej diskusii. Po prvý krát bolo stretnutie spojené s odovzdávaním cien európskeho verejného sektora EPSA Award 2023 – 24, ktoré oslavovali inovatívne projekty v celej Európe. 

Fotka zo odovzdávania ocenení EPSA

Spoločná fotografia z odovzdávania ocenení EPSA Award 2023 - 24

Na stretnutí sa zúčastnili národní korešpondenti modelu CAF z 15 krajín, ako aj zástupcovia EIPA, OECD, Európskej komisie a RESPA. V úvode stretnutia predstavil slovinský národný korešpondent prehľad aktuálne prebiehajúcich aktivít prítomných krajín, pričom táto prezentácia bola doplnená o neformálnu diskusiu ohľadom problémov spojených s chýbajúcou stratégie pri propagácii modelu CAF, ako aj ohľadom snahy o zatraktívnenie verejnej správy ako zamestnávateľa. Mnoho európskych krajín sa v súčasnosti zaoberá veľkým odlivom zamestnancov verejnej správy z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku. Táto téma sa tak v priebehu stretnutia stala často diskutovanou problematikou. 

Následne boli prezentované najnovšie výsledky vo vývoji nástroja na zvyšovanie kvality vo verejnej správe, ktorého cieľom je namieriť jeho používateľov k existujúcim európskym politikám, pričom slúži aj ako zdroj inšpirácie vďaka zhromaždeným prípadovým štúdiám. Nástroj bude vytvorený v online verzii, ktorá bude dostupná pre každého záujemcu. 

Ďalšou témou bola príprava príručky CAF Education, ktorá bude publikovaná počas maďarského predsedníctva. Aktuálna je však najmä revízia Externej spätnej väzby modelu CAF, v rámci ktorej boli zjednodušené dotazníky jednotlivých pilierov, a navrhnutý bol aj nový rámec oceňovania organizácií. EIPA v súčasnosti pripravuje nový zoznam ponuky školení, medzi ktoré bude patriť aj školenie zamerané na revidovanú Externú spätnú väzbu modelu CAF.

V závere stretnutia bol čas venovaný nastupujúcim predsedníctvam Rady EÚ, teda Maďarsku a Poľsku. Najbližšie stretnutie národných korešpondentov modelu CAF sa bude realizovať 9. októbra 2024 v Budapešti, pričom Poľsko okrem tohto tradičného stretnutia plánuje uskutočniť aj CAF User Event. Ten je predbežne naplánovaný na apríl 2025. 

Dňa 21. marca 2024 prebehlo slávnostné odovzdávanie cien európskeho verejného sektora EPSA Award 2023-24. Toto podujatie oceňuje výnimočné projekty organizácií verejnej správy v 3 kategóriách - inovácie vo verejnej správe, zelená transformácia a udržateľnosť a digitálna transformácia. Okrem 3 víťazov v každej kategórii boli udelené aj certifikáty dobrej praxe. Tohto roku sa o toto prestížne ocenenie uchádzalo viac ako 150 projektov, čo je o 20 % viac ako posledné ročníky. Veríme, že sa do budúcich projektov zapojí ešte väčšie množstvo inovátorov, ktorí nás budú k zlepšovaniu ďalej inšpirovať. Kompletný zoznam víťazov a ocenených si môžete pozrieť TU.

Súčasťou odovzdávania cien EPSA Award 2023-24 boli aj prednášky a panelová diskusia, v ktorej sa prítomní opäť zamerali na otázku atraktivity verejného sektora ako zamestnávateľa. Ako jedno z možných riešení bolo zabezpečenie kariérneho rastu vo verejnej správe vďaka kontinuálnemu vzdelávaniu a sieťovaniu verejných inštitúcií. Cieľom je teda vytvoriť vo verejnej správe celoživotné miesta. 

Posledný deň stretnutia bol vyhradený pracovnému workshopu pre účastníkov EPSA Award 2023 – 24, v rámci ktorého si vymieňali skúsenosti s implementáciou projektov vo verejnej správe a zaoberali sa najmä tým, ako prekonať prekážky spojené s financovaním, politikou, alebo zákonným rámcom. 

Fotka zo stretnutia národných korešpondentov modelu CAFNárodní korešpondenti modelu CAF