ÚNMS SR vydal odbornú metodiku a štúdiu

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal novú odbornú metodiku a štúdiu. Sú nimi:

Odborná metodiku Implementácia systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy. Metodika má pomôcť lepšiemu pochopeniu noriem systémov manažérstva a ich implementácie do organizácií verejnej správy. Je určená  manažérom a zamestnancom organizácií verejnej správy, interným a externým audítorom systémov manažérstva, ako aj lektorom vzdelávania v oblasti manažérstva verejnej správy. 

Bližšie informácie o odbornej metodike nájdete TU.

Odborná štúdia Aplikačné problémy pri implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy. Štúdia poukazuje na často sa opakujúce aplikačné problémy a odporúčania na ich predchádzanie, ktoré by mali organizácie implementujúce model CAF nasmerovať na správnu cestu, ako toto všetko zvládnuť tak, aby prešli aplikáciou model CAF bez väčších problémov.

Bližšie informácie o odbornej štúdii nájdete TU.

Titulná strana odbornej metodiky Titulná strana odbornej štúdie

 

Veríme, že Vás odborná metodika a štúdia inšpirujú a budú Vám nápomocné na ceste ďalšieho zlepšovania.