Zborník výsledkov 23. medzinárodného sympózia o kvalite

Chorvátska asociácia manažérov kvality (HDMK) organizovala v dňoch 16. - 18. marca 2022 v meste Poreč 23. medzinárodné sympózium o kvalite s názvom „Quality – Yesterday, Today, Tomorrow“. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu sa sympózium konalo hybridným spôsobom, čo znamená, že polovica účastníkov sa sympózia zúčastnila priamo v Poreči, zatiaľ čo druhá polovica účastníkov bola prítomná prostredníctvom online platformy. Celkovo sa sympózia o kvalite zúčastnilo približne 90 účastníkov zo 4 kontinentov. 

Cieľom sympózia bolo združiť odborníkov na témy kvality, ktorí tak mali vytvorený vhodný priestor na výmenu skúseností a dobrej praxe, ako aj na otvorenú diskusiu a nadväzovanie nových partnerstiev. Podujatia tohto typu majú vďaka medzinárodnej účasti potenciál rozvíjať systémy manažérstva kvality, ako aj spôsob ich implementácie. Sympózia sa prostredníctvom online pripojenia zúčastnili aj zástupcovia odboru kvality a projektového riadenia ÚNMS SR.

V priebehu troch dní trvania sympózia predstavilo 85 odborníkov svoje príspevky, ktoré boli vo februári 2023 publikované na webovej stránke Chorvátskej asociácie manažérov kvality vo forme Zborníka. Publikácia obsahuje 40 príspevkov autorov z 18 krajín (Argentína, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Fínsko, India, Čína, Libanon, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, USA, Slovensko, Srbsko, Thajsko, Spojené kráľovstvo, Vietnam a Chorvátsko). 

Zborník obsahuje dva príspevky zo Slovenskej republiky. Prvý z nich sa týka úrovne poskytovaných služieb nákladnej dopravy na dopravnom trhu, ktorú predstavili zástupcovia Žilinskej univerzity v Žiline, zatiaľ čo druhý z nich je zameraný na tému kvality v organizáciách verejnej správy, ktorú prezentovali zástupcovia ÚNMS SR. V Zborníku sú tak bližšie popísané výsledky národného projektu Slovenskej republiky Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy tak, ako boli dosiahnuté k 31.12.2021. 

Celý Zborník si môžete prečítať TU alebo priamo po kliknutí na stránku https://www.bib.irb.hr/1254107.  

24. medzinárodné sympózium o kvalite sa bude konať v dňoch 22. - 24. marca 2023 v meste Opatija v Chorvátsku.