Prihláste sa na marcové vzdelávacie aktivity CAF centra

CAF centrum ÚNMS SR pripravilo pre organizácie verejnej správy tri vzdelávacie aktivity na mesiac marec. Prihlasovanie na vzdelávanie je už otvorené.

16.03.2023: Štyri perspektívy efektívneho vodcovstva (workshop) - program

22.03.2023: Procesné riadenie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy (školenie) program

29.03.2023: Manažérstvo rizika podľa normy ISO 31000 (školenie) - program

 

Ilustračný obrázok - vzdelávanie

Všetky vzdelávacie aktivity sa uskutočnia v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava).

Prihlásiť sa na vzdelávacie aktivity je možné online formou v časti Aktuálne vzdelávacie aktivity.

Vzdelávacie aktivity sú určené pre zamestnancov organizácií verejnej správy.

Bližšie informácie Vám ochotne poskytneme na tel. č.: 02/20 907 257 alebo e-mailom na kvalita@normoff.gov.sk. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.