Ďalším partnerom národného projektu ÚNMS SR, ktorý získal titul Efektívny používateľ modelu CAF je Štátna veterinárna potravinová správa Slovenskej republiky.

ÚNMS SR organizuje 17. konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Uskutoční sa ONLINE formou dňa 27. septembra 2022. Program konferencie nájdete v tomto príspevku.

ÚNMS SR ako národný korešpondent modelu CAF a národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF spustil od augusta 2022 pre verejnosť Slovenskú databázu používateľov modelu CAF.

Prinášame Vám prehľad uskutočnených aktivít v mesiaci júl v rámci implementačnej časti národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako partner národného projektu ÚNMS SR implementoval systém manažérstva kvality. O ich skúsenostiach so zavádzaním tohto systému sa dočítate v tomto príspevku.

Čo sa udialo počas mesiaca jún v rámci implementácie modelu CAF a systémov manažérstva v partnerských organizáciách národného projektu ÚNMS SR sa dozviete v nasledujúcom príspevku.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF trom samosprávam.

Prinášame Vám ďalšiu časť zo série skúseností partnerov so zavádzaním manažérstva kvality v rámci národného projektu ÚNMS SR. Prečítajte si vyjadrenia Ministerstva kultúry SR.

Aké aktivity boli realizované u partnerov projektu ÚNMS SR v rámci implementácie modelu CAF a systémov manažérstva máte možnosť si prečítať v nasledujúcom príspevku.

ÚNMS SR vyhlásil 17. ročník súťaže Top manažéri kvality. Pre koho je súťaž určená, ako je možné sa do nej prihlásiť a ďalšie informácie o súťaži sa dozviete v tomto príspevku.

Ďalším z partnerov projektu ÚNMS SR, ktorý získal titul Efektívny používateľ modelu CAF je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Odovzdanie titulu prebehlo 30. mája 2022.

Zostávajú posledné dva týždne na možnosť prihlásiť sa do Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022. Pozrite si ako je možné sa do súťaže zapojiť.