V rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky absolvovala sekcia verejnej správy druhý implementačný cyklus modelu CAF a úspešne obhájila titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Ďalšou organizáciou, ktorá úspešne obhájila titul Efektívny používateľ modelu CAF je Národný bezpečnostný úrad. Titul odovzdal riaditeľovi NBÚ, Romanovi Konečnému, predseda ÚNMS SR, Pavol Pavlis.

Pozrite si predbežné výsledky súťaže Cena európskeho verejného sektora (EPSA), ktorú pravidelne organizuje Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA).

Zástupca ÚNMS SR je národným korešpondentom modelu CAF, ktorý zastupuje Slovensko v expertnej pracovnej skupine modelu CAF. Prinášame Vám prehľad jeho aktivít za druhý polrok 2023.

Dňa 14.12.2023 sa konalo zasadnutie Rady Národného programu kvality SR. Úlohou rady je koordinovať aktivity štátnych orgánov a vybraných inštitúcií pri presadzovaní aktivít smerujúcich k napĺňaniu strategických cieľov Národného programu kvality SR.

Ďalším víťazom súťaže, ktorého predstavujeme je spoločnosť Be Lenka s.r.o. ktorá prináša zákazníkom produkty denného použitia s vysokou pridanou hodnotou s odkazom na slow-fashion, ekológiu a udržateľnosť.

Ďalším víťazom súťaže, ktorého predstavujeme je Vodohospodárska výstavba, š. p., s ktorým je spätých vyše 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenska.

Ďalším víťazom súťaže, ktorého predstavujeme je Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ktorá vykonáva činnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti zdravia a ochrany zvierat a mnohé ďalšie činnosti.

ÚNMS SR zrealizoval vzdelávací program o modeli CAF pre stredné školy. Vzdelávanie začalo online webinárom a následne sa uskutočnilo dvojdňové školenie s cieľom podrobnejšieho predstavenia modelu CAF.

Ďalším víťazom súťaže, ktorého predstavujeme je výrobný závod Gevorkyan, a.s., ktorý je európskym lídrom v oblasti práškovej metalurgie a celosvetovo patrí k najinovatívnejším spoločnostiam v odvetví.

Prvým víťazom súťaže, ktorého predstavujeme je výrobný závod Adient Slovakia so sídlom v Žiline, ktorý je výrobcom interiérových komponentov do automobilového priemyslu.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky úspešne absolvovalo druhé samohodnotenie a proces zlepšovania podľa modelu CAF a opätovne získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF.