Prinášame Vám aktuálne informácie o aktivitách partnerov národného projektu ÚNMS SR v rámci implementácie manažérstva kvality za mesiac september.

Správa štátnych hmotných rezerv SR získala titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul si z rúk predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej, prebral predseda SŠHR SR, Ján Rudolf.

ÚNMS SR zrealizoval dňa 27. septembra 2022 sedemnásty ročník konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Bližšie informácie o nej nájdete v tomto príspevku.

Ďalšie dve mestá úspešne implementovali model CAF a získali titul Efektívny používateľ modelu CAF. Sú nimi mesto Žilina a Liptovský Mikuláš.

Mesto Šaľa po úspešnej implementácii modelu CAF získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul si z rúk predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej prevzal primátor, Jozef Belický.

Prinášame Vám prehľad uskutočnených aktivít v mesiaci august v rámci implementačnej časti národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Ďalším partnerom národného projektu ÚNMS SR, ktorý získal titul Efektívny používateľ modelu CAF je Štátna veterinárna potravinová správa Slovenskej republiky.

ÚNMS SR organizuje 17. konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Uskutoční sa ONLINE formou dňa 27. septembra 2022. Program konferencie nájdete v tomto príspevku.

ÚNMS SR ako národný korešpondent modelu CAF a národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF spustil od augusta 2022 pre verejnosť Slovenskú databázu používateľov modelu CAF.

Prinášame Vám prehľad uskutočnených aktivít v mesiaci júl v rámci implementačnej časti národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako partner národného projektu ÚNMS SR implementoval systém manažérstva kvality. O ich skúsenostiach so zavádzaním tohto systému sa dočítate v tomto príspevku.

Čo sa udialo počas mesiaca jún v rámci implementácie modelu CAF a systémov manažérstva v partnerských organizáciách národného projektu ÚNMS SR sa dozviete v nasledujúcom príspevku.