ÚNMS SR prijal do sústavy STN slovenskú technickú normu STN ISO 18091 Systémy manažérstva kvality. Návod na aplikáciu ISO 9001 v samospráve.

Prvým samosprávnym krajom na Slovensku, ktorý sa uchádza o titul Efektívny používateľ modelu CAF je Banskobystrický samosprávny kraj.

Aké aktivity sa vykonali v rámci implementačnej časti národného projektu ÚNMS SR v mesiaci marec 2022 sa dozviete v nasledujúcom príspevku.

Prinášame Vám názory, postrehy a skúsenosti ďalšieho partnera ÚNMS SR, ktorý sa podelil o skúsenosti s implementáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

ÚNMS SR vydal odbornú štúdiu Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva. Bližšie informácie o štúdii nájdete v príspevku.

Ďalším z partnerov ÚNMS SR, ktorý sa s nami podelil o skúsenosti a postrehy nadobudnuté počas implementácie modelu CAF je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky sa pripravuje na hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, ktoré prebehne 12.04.2022.

ÚNMS SR vyhlásil Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022. Všetky dôležité informácie sa dozviete v tomto príspevku.

Prinášame Vám aktuálne informácie o implementácii manažérstva kvality v partnerských organizáciách národného projektu ÚNMS SR za mesiac február 2022.

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších aktivít národného korešpondenta modelu CAF - Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za rok 2021.

ÚNMS SR vydal Aplikačnú príručku modelu CAF, ktorá je určená organizáciám verejnej správy vykonávajúcim samohodnotenie podľa tohto európskeho modelu zlepšovania.

Národný projekt ÚNMS SR sa pomaly blíži ku koncu a preto sme sa rozhodli poskytnúť priestor našim partnerským organizáciám, aby sa s Vami podelili o svoje skúsenosti z implementácie.