V ÚNMS SR sa uskutočnil workshop na výmenu skúseností organizácií verejnej správy v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Všetky informácie o priebehu stretnutia sa dozviete v príspevku.

Pripravili sme pre Vás informačný leták o modeli CAF, v ktorom sa o tomto európskom modeli zlepšovania dozviete všetky kľúčové informácie.

Chorvátska asociácia manažérov kvality vydala zborník výsledkov 23. medzinárodné sympózium o kvalite s názvom „Quality – Yesterday, Today, Tomorrow“, ktoré sa konalo 16. - 18. marca 2022 v meste Poreč.

CAF centrum ÚNMS SR pripravilo pre organizácie verejnej správy tri vzdelávacie aktivity na mesiac marec. Prihlasovanie na vzdelávanie je už otvorené.

ÚNMS SR vydal svoju prvú správu o spoločenskej zodpovednosti. Správa predstavuje prehľad tých najdôležitejších aktivít, ktorým sme sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti venovali v roku 2022.

ÚNMS SR ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF pripravil aktuálny prehľad držiteľov titulu Efektívny používateľ modelu CAF v Slovenskej republike.

Metodika je zameraná na implementáciu systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy a štúdia sa zameriava na aplikačné problémy pri implementácii modelu CAF.

ÚNMS SR aj v roku 2023 podporí organizácie verejnej správy pri implementácii modelu CAF. Využite možnosť zúčastniť sa infomeetingu, kde sa môžete dozvedieť bližšie informácie.

V novembri 2022 sa komunita používateľov modelu CAF rozrástla o ďalšie dve organizácie, ktoré si na cestu zlepšovania zvolili práve tento európsky model zlepšovania.

ÚNMS SR ukončil realizáciu národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Pozrite si všetky kľúčové výsledky, ktoré boli dosiahnuté počas jeho realizácie.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky úspešne prešiel druhým implementačným cyklom modelu CAF a obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Ďalšia organizácia, ktorá za podpory CAF centra úspešne implementovala model CAF je Environmentálny fond. Po absolvovaní hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF získala titul Efektívny používateľ modelu CAF.