Prinášame Vám informácie o aktivitách, ktoré prebehli v mesiaci október u partnerov národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

ÚNMS SR vydal odbornú metodiku Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Bližšie informácie o metodike nájdete v príspevku.

Minister školstva si prebral od predsedníčky ÚNMS SR titul Efektívny používateľ modelu CAF. MŠVVŠ SR je tak ďalším z partnerov národného projektu ÚNMS SR, ktorý úspešne zvládol implementáciu modelu CAF.

8. novembra 2022 sa konalo odovzdávanie ocenení v rámci Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022 a ďalších súťaží v oblasti kvality vyhlasovaných ÚNMS SR.

Ako vedľa seba fungujú systém manažérstva kvality a model CAF, s ktorou implementáciou začať a mnoho ďalších informácií sa dozviete v rozhovore s garantkou a manažérom kvality/metodikom modelu CAF ÚNMS SR.

Ďalším partnerom implementačnej časti národného projektu ÚNMS SR, ktorý získal titul Efektívny používateľ modelu CAF je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Prinášame Vám aktuálne informácie o aktivitách partnerov národného projektu ÚNMS SR v rámci implementácie manažérstva kvality za mesiac september.

Správa štátnych hmotných rezerv SR získala titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul si z rúk predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej, prebral predseda SŠHR SR, Ján Rudolf.

ÚNMS SR zrealizoval dňa 27. septembra 2022 sedemnásty ročník konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Bližšie informácie o nej nájdete v tomto príspevku.

Ďalšie dve mestá úspešne implementovali model CAF a získali titul Efektívny používateľ modelu CAF. Sú nimi mesto Žilina a Liptovský Mikuláš.

Mesto Šaľa po úspešnej implementácii modelu CAF získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul si z rúk predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej prevzal primátor, Jozef Belický.

Prinášame Vám prehľad uskutočnených aktivít v mesiaci august v rámci implementačnej časti národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.