Dňa 25. mája 2022 si predsedníčka ÚNMS SR prevzala titul Efektívny používateľ modelu CAF od rakúskeho organizátora Externej spätnej väzby modelu CAF, Centra pre výskum verejnej správy.

Banskobystrický samosprávny kraj ako prvý v rámci regionálnej samosprávy na Slovensku získal európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Dňa 16.05.2022 sa uskutočnilo online pracovné stretnutie národných korešpondentov modelu CAF. Zo stretnutia sme pre Vás pripravili prehľad diskutovaných tém.

Prinášame Vám ďalšiu časť zo série skúseností partnerov so zavádzaním manažérstva kvality v rámci národného projektu ÚNMS SR. Prečítajte si skúsenosti Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Prinášame Vám prehľad vykonaných aktivít v rámci implementačnej časti národného projektu ÚNMS SR v mesiaci apríl 2022.

Ďalším z partnerov ÚNMS SR, ktorý sa s nami podelil o skúsenosti a postrehy nadobudnuté počas implementácie systému manažérstva kvality je Úrad pre verejné obstarávanie.

ÚNMS SR prijal do sústavy STN slovenskú technickú normu STN ISO 18091 Systémy manažérstva kvality. Návod na aplikáciu ISO 9001 v samospráve.

Prvým samosprávnym krajom na Slovensku, ktorý sa uchádza o titul Efektívny používateľ modelu CAF je Banskobystrický samosprávny kraj.

Aké aktivity sa vykonali v rámci implementačnej časti národného projektu ÚNMS SR v mesiaci marec 2022 sa dozviete v nasledujúcom príspevku.

Prinášame Vám názory, postrehy a skúsenosti ďalšieho partnera ÚNMS SR, ktorý sa podelil o skúsenosti s implementáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

ÚNMS SR vydal odbornú štúdiu Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva. Bližšie informácie o štúdii nájdete v príspevku.

Ďalším z partnerov ÚNMS SR, ktorý sa s nami podelil o skúsenosti a postrehy nadobudnuté počas implementácie modelu CAF je Úrad vlády Slovenskej republiky.