Slávnostné odovzdávanie ocenení v rámci súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR sa uskutočnilo 9. novembra 2023 o 17.00 h v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave.

Pozrite si prehľad informácií z posledného zasadnutia národných korešpondentov modelu CAF, ktoré sa konalo 6. októbra 2023 v Madride v rámci predsedníctva Španielska v Rade EÚ.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) zorganizoval dňa 10. októbra 2023 už tradičnú konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. 18. ročník sa po zrušení obmedzení mohol opäť konať prezenčne, čo bolo pre všetkých zúčastnených prínosom, najmä vďaka možnosti osobného stretnutia, ktoré dalo priestor vytváraniu neformálnych partnerstiev.

Deväť prednášajúcich, deväť zaujímavých tém na diskusiu. Pozrite sa, koho si môžete vypočuť počas 18. národne konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti.

Pozývame Vás na 18. konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti, ktorú organizuje ÚNMS SR. Konferencia sa uskutoční dňa 10. októbra 2023 v Bratislave. Program konferencie nájdete v príspevku.

Stredná zdravotnícka škola v Prešove a Poprade po úspešnom absolvovaní hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF získali titul Efektívny používateľ modelu CAF.

V CAF centre sledujeme naše kľúčové ukazovatele na mesačnej báze. Dáta dokážeme vďaka našej databáze rýchlo a jednoducho spracovať, aby sme ich mohli koncom mesiaca vyhodnotiť.

Ďalšou strednou školou, ktorá úspešne obhájila titul Efektívny používateľ modelu CAF je Stredná odborná škola v Pruskom. Dňa 16.08.2023 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu.

Zástupca ÚNMS SR je národným korešpondentom modelu CAF za Slovenskú republiku. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších aktivít na ktorých participoval za prvý polrok 2023.

Po úspešnom absolvovaní v poradí druhého hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF odovzdala predsedníčka ÚNMS SR titul Efektívny používateľ modelu CAF vedúcemu ÚV SR.

Už tretí rok sledujeme v ÚNMS SR spokojnosť našich zákazníkov s poskytovanými službami. Ako sme dotazník uviedli do praxe, ako dotazníky vyhodnocujeme a čo s dátami robíme?

Švédska agentúra pre verejnú správu vypracovala štúdiu zameranú na Dobrú správu vecí verejných v európskych krajinách. Štúdia bola vypracovaná v rámci predsedníctva Švédska v Rade EÚ.