Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF trom samosprávam.

Prinášame Vám ďalšiu časť zo série skúseností partnerov so zavádzaním manažérstva kvality v rámci národného projektu ÚNMS SR. Prečítajte si vyjadrenia Ministerstva kultúry SR.

Aké aktivity boli realizované u partnerov projektu ÚNMS SR v rámci implementácie modelu CAF a systémov manažérstva máte možnosť si prečítať v nasledujúcom príspevku.

ÚNMS SR vyhlásil 17. ročník súťaže Top manažéri kvality. Pre koho je súťaž určená, ako je možné sa do nej prihlásiť a ďalšie informácie o súťaži sa dozviete v tomto príspevku.

Ďalším z partnerov projektu ÚNMS SR, ktorý získal titul Efektívny používateľ modelu CAF je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Odovzdanie titulu prebehlo 30. mája 2022.

Zostávajú posledné dva týždne na možnosť prihlásiť sa do Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022. Pozrite si ako je možné sa do súťaže zapojiť.

Dňa 25. mája 2022 si predsedníčka ÚNMS SR prevzala titul Efektívny používateľ modelu CAF od rakúskeho organizátora Externej spätnej väzby modelu CAF, Centra pre výskum verejnej správy.

Banskobystrický samosprávny kraj ako prvý v rámci regionálnej samosprávy na Slovensku získal európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Dňa 16.05.2022 sa uskutočnilo online pracovné stretnutie národných korešpondentov modelu CAF. Zo stretnutia sme pre Vás pripravili prehľad diskutovaných tém.

Prinášame Vám ďalšiu časť zo série skúseností partnerov so zavádzaním manažérstva kvality v rámci národného projektu ÚNMS SR. Prečítajte si skúsenosti Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Prinášame Vám prehľad vykonaných aktivít v rámci implementačnej časti národného projektu ÚNMS SR v mesiaci apríl 2022.

Ďalším z partnerov ÚNMS SR, ktorý sa s nami podelil o skúsenosti a postrehy nadobudnuté počas implementácie systému manažérstva kvality je Úrad pre verejné obstarávanie.