Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Just in time (JIT)

JIT je používaný v hromadnej a veľkosériovej výrobe. Cieľom je vyrábať správne veci v správnej veľkosti a v správnom množstve pred tým, než sú použité na nasledovnom pracovisku alebo u odberateľa pri minimálnom plytvaní zdrojov.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti